Privacy Disclaimer

www.taxatieweb.nl

Algemeen

Stichting NWWI , hierna te noemen Taxatieweb Privacy Statement, verleent u hierbij toegang tot www.taxatieweb.nl (de Website) en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Taxatieweb Privacy Statement behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Taxatieweb Privacy Statement.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Taxatieweb Privacy Statement.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Taxatieweb Privacy Statement. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Taxatieweb Privacy Statement, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Wijzigingen

Het NWWI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacy Statement worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over Privacy Statement, neemt u dan contact op met: vragen@taxatieweb.nl.