Actueel

Storing

Het NWWI kampt een groot deel van de dag al met een zeer vervelende storing. Onze ICT collega’s doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te verhelpen.

We hopen dit zo snel mogelijk te hebben opgelost.

kadaster

Landelijke Kadasterstoring

Op dit moment wordt het Kadaster getroffen door een landelijke storing waarbij o.a. het opvragen van kadastrale producten niet mogelijk is.

Het Kadaster werkt momenteel aan het herstel van deze services en het is op dit moment niet hoelang deze storing zal gaan duren.

Zodra het NWWI van het Kadaster heeft vernomen dat de storing is verholpen informeren wij u hierover.

Wij adviseren u uw taxatierapporten pas ter validatie aan te bieden als u alle kadastrale bijlagen heeft kunnen toevoegen.

WOZ-waarden openbaar

White House stand along the line, and is located in the center of the house red. 3d computer modelingPer 1 oktober 2016 komt er een verandering van de Wet WOZ. De WOZ-waarden worden openbaar en zichtbaar gemaakt. Dit geldt alleen voor de WOZ-waarden en niet voor de onderliggende gegevens. In artikel 40 a van de Wet WOZ wordt vanaf 1 oktober 2016 mogelijk om via internet de beschikbare WOZ-waarden op te vragen.

Lees verder

Woningmarkt nog niet gezond

Woningmarkt niet gezond

Nu na enkele jaren crisis het eind in zicht lijkt, geeft Arjen Gielen, algemeen directeur van de Stichting WEW (Waarborgfonds Eigen Woning), aan dat er nog geen sprake is van een gezonde markt. Op dit moment wordt de woningmarkt gestimuleerd door de lage rente, maar dit zal niet eeuwig duren. Daarbij komt dat ook de arbeidsmarkt flink is veranderd, wat weer gevolgen kan hebben voor de woningmarkt. Lees verder

Subsidies voor energiebesparende maatregelen

Subsidie voor energiebesparende maatregelenEnergiebesparing zorgt voor een lagere energierekening en is een belangrijk onderdeel uit het Energieakkoord van 2013. Het kabinet stelt nu € 100 miljoen beschikbaar om de energiebesparing in de koopsector te versnellen. Dit blijkt uit het nieuwsbericht van de Rijksoverheid. Lees verder

Levering gratis Kadastraal bericht eigendom wordt beëindigd.

In de afgelopen maanden heeft het NWWI naast de al gratis te verkrijgen kadastrale kaart als introductie op een nieuwe dienstverlening ook het kadastrale bericht eigendom, ook wel kadastraal uittreksel genoemd, gratis aangeboden. Per 1 januari 2016 verloopt echter deze introductiekorting wat zal inhouden dat het kadastrale uittreksel per genoemde datum via uw NWWI factuur aan u zal worden doorbelast. Dit gebeurt enkel wanneer het kadastrale uittreksel door u is aangevraagd.
Lees verder

De nieuwe functionaliteiten van Taxatieweb2.0 op een rij

shutterstock_102132355Er is afgelopen maanden keihard gewerkt om Taxatieweb in het geheel aan te passen aan de eisen van de huidige tijd en nu is het eindelijk zover. De komende weken zal het NWWI gefaseerd de overstap realiseren van het huidige Taxatieweb naar het geheel nieuwe Taxatieweb2.0. De doelstelling is dat op 1 februari 2016 alle taxateurs die momenteel werken met de huidige versie zijn overgestapt.

Eigenlijk zijn er teveel zaken om te benoemen maar wij geven u toch een korte bloemlezing van de belangrijkste wijzigingen.

Lees verder

Het archief van de taxateur

taxatieweb NWWI Taxatie Validatie Alle betrokken marktpartijen streven er naar om de rol van de taxateur prominenter te laten worden en er zo voor te zorgen dat het vertrouwen van opdrachtgevers in het door de taxateur geleverde product sterk wordt verbeterd.

De expertise van de taxateur staat voorop en dat moet een onmisbare schakel blijven in de financiële keten. Lees verder